Reklamační řád

 

PROVOZOVATEL internetového obchodu Můjrybolov.cz

Miroslav Pilař
e-mail: info@mujrybolov.cz
telefon: +420 777 947 929
adresa: Libřice 121, 50344 Libřice
IČ: 65674057
DIČ: CZ7709252397

 

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u provozovatele TRAPERCZ.CZ. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Postup při reklamaci:

1. Vyplníte reklamační formulář

2. Telefonicky nebo mailem vás budeme kontaktovat

3. Po uznání reklamace dojde k výměně zboží nebo vrácení peněz na váš účet

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 Pro stažení přílohy klikněte na text.

 PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

 PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY